sprawdzanie wykresów

Pozostałe usługi

Naszym klientom możemy zaoferować znacznie więcej niż tylko prowadzenie ksiąg rachunkowych czy ewidencje VAT-u. Zajmujemy się także doradztwem podatkowym – w tym zakresie możemy zaoferować usługi optymalizacji podatkowej oraz przygotowywanie deklaracji podatkowych i rozliczeń publicznoprawnych. Oferujemy również kompleksowe usługi kadrowo-płacowe obejmujące m.in.:

  • sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz o pracę,
  • przygotowywanie świadectw pracy oraz listy płac,
  • przygotowywanie rozliczeń i deklaracji na potrzeby ZUS i US,
  • naliczanie wynagrodzeń,
  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu.

Jesteśmy w stanie wystąpić w imieniu naszych klientów o zaświadczenia o niezaleganiu w opłacanych składkach. Udzielamy również profesjonalnej pomocy na etapie zakładania i rejestracji działalności gospodarczej. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 


POTRZEBUJESZ POMOCY W PROWADZENIU KSIĘGOWOŚCI TWOJEJ FIRMY? POMOŻEMY – NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS!

Czytaj więcej